Snart dags

Fredag 22/11 kl. 18.00 Inledning SLHKs rashelg i Vilsta Eskilstuna
18.45 ca. Samkväm med diskussion och samtal om vår ras och om RAS. Samtidigt som vi pratar så bjuder klubben på lättare förtäring. Medtag egen dryck!

Lördag 23/11 kl. 09.00 Kaffe/Te med smörgås finns uppdukat
09.30 start lördagens ras och RAS-program
12.00-13.00 Lunch
13.00 -15.00 Fortsättning RAS med fortsatta diskussioner
15.00 Kaffe/Te med kaka
15.30 ca -17.30 Fortsatt arbete med uppdatering RAS.
18.30 ca Gemensam middag för dem som är kvar.

Alla deltagare hälsas varmt välkomna och det är bra om ni alla kan förbereda er genom att läsa igenom det senaste RAS som ni finner på klubbens hemsida. Titta särskilt på målen som ska uppdateras. Målen berör bl a hälsa och hälsoprogram, avel, exteriör och temperament. Tag med dig dina tankar och ideér till träffen. På träffen presenterar vi också en kort sammanfattning av resultatet från enkäten som alla genomförde i våras. Det ska bli så roligt att träffa er alla! Återigen varmt välkomna! Styrelsen och avelskommittéen genom ordförande Susanne Nilsson

 

Bidrag till medlemmar som gör BPH

SLHK har fått en donation på 10 000 kronor av en klubbmedlem som är intresserad av framtiden för vår ras. Syftet med donationen är att främja utförandet av BPH på Lancashire Heeler.

Fr o m den 1 oktober och framåt kan de som utfört BPH på sin hund skicka in en kopia på protokollet till kassören i SLHK och erhåller då ett bidrag på 200 kr per utfört BPH. Bifoga namn- och kontaktuppgifter samt uppgifter om vilket konto pengarna ska utbetalas till.

Bidraget utbetalas så länge de donerade pengarna räcker.

Ansökan ska vara klubben tillhanda inom en månad efter utfört BPH