DNA-test för CEA

Bakgrund:

2007 fick vi reda på att mutationen för CEA / CH hittats och att ett DNA-test fanns för distribution av Optigen i USA. Det ger en möjlighet att undvika att para två bärare med varandra och på så sätt minska risken för CRD i första hand.
Läs gärna mer om CEA/CH, statistik och testet längst ner på sidan.

Alternativa laboratorium finns idag (2014) att skicka in DNA tester för CEA till:
Van Haeringen och Laboklin . Hos Optigen och Laboklin kan ni även göra PLL testet.
Kontrollera själv priser och vad som krävs.

Om ni tar blodprov kan ni skicka med remiss från SKK för att skicka in till den tillsammans med kopia av svaret, detta kan sedan användas i framtiden ifall testet blir validerat. Din veterinär tar blodprov på hunden. Blodprovet skickas av provtagande veterinär till aktuellt laboratorium. Remiss tillsammans med kopia på provsvaret skickas till SKK. Inskickade remisser sparas hos SKK utan åtgärd tills dess att beslut om registrering hos SKK eventuellt tas. Hämta remiss här.

Nedan beskrivs endast hur man går tillväga för att skicka till Optigen.

Åtgärder:

CEA / CH-test görs på ett litet urval av blod genom din veterinär. Detta utgör den lägsta risken för kontaminering av provet och försäkran om matchning av provet med den identifierade hunden.
Läs och skriva ut instruktionerna på Ship Sample sidan. Fyll sedan i formuläret Test Request. Genom On-line inlämning av Test Formuläret kan du vara säker på att korrekt information och korrekta stavningar kommer in i databasen. När du har slutfört ett formulär, är fler testformulär för en annan hund eller en kull enkelt och sparar tid.

 1. Boka tid hos Din veterinär.
 2. Tala om för veterinären:
  • att de på kliniken måste ha ett lila EDTA-rör
  • att provet skall sändas till Optigen i USA
 3. Anmäl hunden på Optigens webbsida som är www.optigen.com
  Genom att anmäla på denna webbsida får du 5 % rabatt. Kontrollera om de har Discount Days då kan man få upp till 20 % rabatt.
 4. Följ alla instruktioner och skriv ut ordern på datorns skrivare. Utskriften skall läggas i samma kuvert som blodprovet.
 5. I samband med att du lägger in din order på Optigens webb-sida betalar du avgiften på hemsidan med ditt kontokort (VISA eller Mastercard ). (Det måste finnas pengar motsvarande testpriset, på kontot, eller att det är ett kort med kredit).
 6. Skriv dessutom ut anvisningarna avsedda för veterinären ( se länkar längre ned) – behövs ej om många kommer till samma vet. som anger:
  • på vilket sätt provet skall tas
  • HUR provet skall skickas
  • att innehållsförsäkran skall finnas med 2 original (dubbel upplaga)

Innehållsförsäkran:
a) ett ex måste ligga i kuvertet.
b) ett ex måste tejpas utanpå kuvertet.
I brevet till Optigen skall du lägga ett kuvert som är föradresserat till veterinären, då skickas svaret tillbaks till din veterinär från Optigen.

Hur blodprovet skall tas
Paketering och ivägskickande
Deklarationen

Det tar ca 1 vecka innan provsvaret kommer fram. Om du har valt att du vill ha provsvar per e-mail (rekommenderas) så får du ett e-mail som bekräftar att ditt prov kommit fram. Sedan brukar det ta 1-3 veckor innan provsvaret kommer per e-mail. Väljer du att få svaret per post tar det ca 1 vecka extra. Man får även ett eget intyg med vanlig post senare med hundens resultat.

Hör gärna av dig till oss om du har ytterligare frågor samt om du bestämmer dig för att ta skicka blod. Klubben har en CEA lista på hemsidan under hälsa där vi hoppas att alla ska lägga in sina resultat. Är ni osäkra hur ni fyller i denna kontakta webmaster.

Vi hoppas att så många som möjligt testar sina hundar!

Är du osäker och har svårt att förstå informationen här, på Optigens hemsida eller informationen som sänds med, tveka inte att kontakta ordförande som kan hjälpa er på vägen.

Begränsningar för all genetisk testning

Det finns grundläggande gränser för alla DNA genetiska tester. Om en test är mutation-baserad eller markör-baserad, identifierar det bara specifika mutationen som testas eller sambandet mellan en specifik marköruppsättning och sjukdomen. Till exempel upptäcker ett mutations-baserat test en specifik mutation i en specifik gen. Om det finns flera olika mutationer eller flera olika gener som kan orsaka samma tillstånd måste man upptäcka och sedan testa för varje mutation och varje gen. På samma sätt använder en markör-test en markör eller en uppsättning markörer som definierar ett särskilt tillstånd. Om tillståndet är förenat med flera olika markörkombinationer, måste man upptäcka och sedan testa för varje markör kombination. Det kan vara svårt eller rentav omöjligt att veta hur många mutationer eller hur många marköruppsättningar det finns hos alla individer av en viss ras. Eftersom fler och fler hundar testas, kan tidigare okända varianter komma fram.

I fallet med CEA / CH, är OptiGen testen för de listade raserna, ett mutation-baserat test.

Källa: http://www.optigen.com/opt9_test_cea_ch.html