Heeler-nytt

2013-08-02 20.31.28Heeler-nytt är en medlemstidning för Svenska Lancashire Heelerklubben och utkommer normalt med 4 nummer per år. Tidningen söker alltid bidrag – har du något att berätta om din heeler eller något du upplevt tillsammans med din heeler? Stort som smått är varmt välkommet! Även artiklar om avel, träning och annat som kan intressera fler i heelervärlden uppskattas stort. Slutligen är bilder på alla fantastiska heelrar något som tidningen alltid är i behov av!

För att lämna in bidrag till vår klubbtidning mailar du till vår redaktörer
Anette Glad och Hanna Nilsson

Utkommer Manusstopp
Februari/mars 1 februari
Juni 15 maj
September 15 augusti
December 10 november