RAS står för Rasspecifika AvelsStrategier och är ett dokument som beskriver rasens nuläge avseende bland annat mentalitet, hälsa och avelsbas, samt en framtidsplan för rasens fortsatta utveckling och välmående. RAS för lancashire heeler har skrivits två gånger, 2007 och 2012.

RAS för lancashire heeler (aktuell version)

Tidigare RAS

RAS för lancashire heeler (RAS 2 )

RAS för lancashire heeler (RAS 1)