Har du frågor eller funderingar och vill kontakta avelskommittén, så använd länken till mail nedan. Då skickas din/dina frågor direkt till alla i kommittén som består av:

Sussanne Nilsson, Christine Hellmér, Charlotta Bentzen, samt Loulou Eklund

Kontakta avelskommitten