Styrelse

På denna sida presenteras SLHKs styrelse. Protokoll från styrelse- och årsmöten finns på protokollsidan.

Ordförande

Susanne Nilsson

E-post
070-3270102

Vice ordförande

Annika Westin

E-post
076-800 23 50

Sekreterare

Charlotta Bentzen

E-post

Kassör

Tapio Keisu

E-post
076-8075884

Ledamot

Malin Lindholm

E-post
0736-121424

Suppleant 1

Maria Jonsson

E-post
0707-364698

Suppleant 2

Emmi-Lie Spegel

E-post

Suppleant 3

Anette Glad

E-post

Suppleant 4

Stina Holm

E-post

Revisor 1

Sigge Lind

Revisor 2

Monika Haraldsson

Revisorsuppleant 1

Britt Lönnborg

Revisorsuppleant 2

Marie Fredriksson

Valberedning sammankallande

Rose-Marie Lütken

E-post

Valberedning

xxx

Valberedning

Catharina Almroth

E-post