Styrelse

På denna sida presenteras SLHKs styrelse. Protokoll från styrelse- och årsmöten finns på protokollsidan.

Ordförande

Susanne Nilsson

E-post
0703 270102

Vice ordförande

Annika Westin
Brednoret 30, 915 97 Bygdeå
E-post
076-800 23 50

Sekreterare

Johanna Frid
Klintvägen 29, 907 37 Umeå
E-post

Kassör

Christine Hellmér
Himmelsby Ekholmen, 590 17 Mantorp
E-post
070 7162192

Ledamot

Malin LIndholm
Albert Engströms Gata 109, 603 78 Norrköping
E-post
0736-121424

Suppleant

Sofia Adrian
Bäck 854, 78197 Borlänge
E-post

Suppleant

Maria Jonsson
Röjeråsen Källängsvägen 8, 959 95 Vikarbyn
E-post
0707-364697

Suppleant

Emmi-Lie Spegel
Hällbruksgatan 9, 97435 Luleå
E-post

Revisor 1

Sigge Lind

Revisor 2

Anette Glad

E-post

Revisorsuppleant 1

Elin Rickmarker

Revisorsuppleant 2

Britt Lönnborg

Valberedning sammankallande

Åsa Bjellman

E-post

Valberedning

Marie Fredriksson

Valberedning

Susanne Oskarsson