Styrelse

På denna sida presenteras SLHKs styrelse. Protokoll från styrelse- och årsmöten finns på protokollsidan.

Ordförande

Susanne Nilsson

E-post
070-3270102

Vice ordförande

Annika Westin
Brednoret 30, 915 97 Bygdeå
E-post
076-800 23 50

Sekreterare

Charlotta Bentzen

E-post

Kassör

Christine Hellmér
Himmelsby Ekholmen, 590 17 Mantorp
E-post
070 7162192

Ledamot

Malin LIndholm
Albert Engströms Gata 109, 603 78 Norrköping
E-post
0736-121424

Suppleant 1

Maria Jonsson
Röjeråsen Källängsvägen 8, 795 95 Vikarbyn
E-post
0707-364698

Suppleant 2

Emmi-Lie Spegel
Hällbruksgatan 9, 97435 Luleå
E-post

Suppleant 3

Johanna Frid
Klintvägen 29, 90737 Umeå
E-post
070-3333285

Suppleant 4

Anette Glad

E-post

Revisor 1

Sigge Lind

Revisor 2

Monika Haraldsson

Revisorsuppleant 1

Britt Lönnborg

Revisorsuppleant 2

Marie Fredriksson

Valberedning sammankallande

Rose-Marie Lütken

E-post

Valberedning

Line Foseidengen

E-post

Valberedning

Catharina Almroth

E-post