logga_oilified_litenKlubbens stadgar  (gällande från 2014-03-15, fastställda av SKK 2015-01-30)

Redan 1989 bildades rasklubben, då under namnet Lancashire Heeler Club of Sweden (LHC of Sweden). Klubben bytte namn till Svenska Lancashire Heelerklubben (SLHK) då svenska kennelklubben (SKK) ansåg att svenska rasklubbar ska ha svenska namn.

Året efter klubbens bildande, d.v.s. 1990, hölls den första specialutställningen. Med åren har klubbens rasspecialer (målet är 2 st per år) dömts av domare från både Sverige, Finland och England. År 2008 slog klubben två rekord när det gäller antal anmälda hundar till utställning, och den officiella klubbutställningen slog världsrekord med över 100 anmälda lancashire heeler.

SLHK har vuxit med åren och idag (2014) är medlemsantalet 256.
Klubben har arrangerat uppfödarkonferenser och utbildningshelger, det finns lokalombud som ibland anordnar lokala träffar med olika aktiviteter och i flera olika kommittéer diskuteras sådant som avelsfrågor, utställningar, PR, utbildning, tidning samt lokal verksamhet.

Medlemsavgiften är för närvarande SEK 250:-/år, SEK 300:-/år för personer bosatta utanför Sverige, det finns också möjlighet att ansluta familjemedlemmar bosatta på samma adress för SEK 50:-/person och år. Uppfödare kan till valpköpare som inte tidigare är medlemmar ge bort ett medlemskap för SEK 50:- för första året. Medlemskap följer kalenderår. Frågor om medlemskap? Kontakta kassören.

Enklast blir man medlem genom att sätta in medlemsavgiften på klubbens BG 524-7077.
Vid betalning från annat land, Swift SWEDSESS IBAN SE4880000000071331252326, bank Swedbank.
Glöm inte att uppge namn (både Ditt eget och ev. familjemedlemmars) och adress.

För uppfödare av rasen finns det möjlighet att få med kontaktuppgifter, både i tidningen och på hemsidan, mot en avgift av SEK 250:-/år, uppfödaren får då också anlita klubbens valpförmedling.

Etik och moral

  • Vi ska följa Svenska Kennelklubbens regler och de regler som görs av SLHK.
  • SLHK:s styrelse ska alltid kontakta berörd person om otydligheter uppkommit.
  • Behandla medlemmar med respekt.
  • Uttalande om enskilda medlemmars agerande ska vara väl förankrade i SLHK:s styrelse och dess regelverk.
  • Lojal mot styrelsen i de beslut som fattas.
  • SLHK:s styrelse och dess medlemmar ska alltid vara representativa för klubben, då de är ansiktet utåt.
  • Ta hand om alla nya medlemmar på ex utställning och andra sammankomster.
  • Värna om gamla och nya uppfödare då det är de som gör att vi har hundar, medlemmar och en klubb.
  • Alla medlemmar och uppfödare ska känna att det är en trygghet att vara medlem i SVENSKA LANCASHIRE HEELERKLUBBEN.