Valpförmedling

Nedan finns de planerade och födda kullar som skickats in av uppfödare. Vill du ha en annons här? Läs våra regler och skicka underlag för annonsen till Malin Lindholm. För personlig kontakt med valpförmedlare, kontakta Loulou Eklund, 0152-201 91.

Mirox kennel


E: SE18703/2017 SE UCH Mongrel's Horse And Jockey
Patella 0/0, ögon u.a, Heriditärt fri från CEA och PLL

U: SE28505/2014 DK UCH SE UCH SE V-17 Mirox Caramelle La Belle
Patella 0/0, Ögon u.a, DNA-testad bärare av PLL, fri från CEA

Valpar födda 24/2. Inavelsgraden är 1,9%.

Catharina Almroth
Vislanda Gamla Prästgård 1
342 52 Vislanda
Telefonnummer: 070-2385854
info@kungshaga.com | Hemsida

Mirox kennel


E: SE51313/2017 SE UCH Heffaklumpens Kisses On The Cheek
Patella 0/0, ögon u.a, Heriditärt fri från CEA och PLL
Gjort MH

U: SE30778/2016 RLD A RLD F RLD N SE UCH SE VCH WW-17 Mirox Femme Fatale La Belle
Patella 0/0, ögon u.a, DNA-testad bärare av PLL, fri från CEA
Gjort BPH med skott

Valpar väntas 8/3. Inavelsgraden är 2,6%.

Catharina Almroth
Vislanda Gamla Prästgård 1
342 52 Vislanda
Telefonnummer: 070-2385854
info@kungshaga.com | Hemsida

Våra regler, gäller fr om 2009-06-01

Annonsen tas automatiskt bort efter 2 månader om inte valpförmedlaren meddelas att den ska vara kvar. För den som inte är registrerad som uppfödare hos SLHK finns det en möjlighet att ha en annons mot en avgift av 100:- Avgiften sättes in på SLHK:s BG-konto 524-7077 innan annonsen publiceras.

Från och med mars 2012 ska intyg på DNA-test för PLL och CEA skickas in till valpförmedlare i SLHK på de hundar som omnämns i annonsen, om sådant finns, då denna information inte finns på SKK:s hunddata. För närvarande är det bara den enskilde hundägaren som kan intyga att det är giltigt.

 1. Föräldradjurens ögonintyg får inte vara äldre än 1 år vid parningstillfället. Det ska vara UA för CEA, PLL och MEDFÖDD KATARAKT.
 2. Patellaintyg ska finnas på båda föräldradjuren. Hunden skall vid patellaundersökningen ha uppnått minst ett års ålder. Resultatet kommer att redovisas i annonsen.
  • För hundar födda från 2008 gäller endast SKKs blankett som registreras automatisk på SKK och publiceras på hunddata/avelsdata.
  • För äldre hundar gäller befintliga intyg.
 3. Tik BÖR vara fyllda 2 år vid parningstillfället och SKA vara fyllda 18 månader.
 4. Hanen SKA vara fyllda 1 år vid parningstillfället.
 5. Inavelskoefficienten bör inte överstiga 2.5 % i inavelsgrad. Inavelsgrad över 6.25 % markeras med fet stil och understrykning.

Uppfödaren intygar i och med anmälan till valpförmedlingen att uppfödaren följer de lagar, regler och riktlinjer som gäller hunduppfödning och hundhållning.

Följande rekommenderar vi men detta är INTE ett krav för valphänvisning:

 • DNA test för PLL rekommenderas starkt att det är gjort (om hunden inte är hereditärt fri).
 • DNA test för CEA bör vara gjort (om hunden inte är hereditärt fri).
 • Hanen bör vara 2 år innan parning.
 • Både tik och hane bör ha gjort BPH eller MH.
 • Båda bör vara utställda med lägst very good (VG).