Valpförmedling

Nedan finns de planerade och födda kullar som skickats in av uppfödare. Vill du ha en annons här? Läs våra regler och skicka underlag för annonsen till Malin Lindholm. För personlig kontakt med valpförmedlare, kontakta Loulou Eklund, 0152-201 91.

Mirox kennel


E: SE38633/2016 Heffaklumpens Inspector Gentley "Skalman"
Patella 0/0, Hereditärt fri från PLL och CEA, ögonlyst med lindrigt PPM
2 CERT på utställning

U: SE UCH, DK UCH, NO UCH SE30777/2016 Mirox Femelle Le Belle "Magda"
Patella 0/0, ögonlyst UA, DNA-testad fri från CEA, bärare av PLL

Valpar födda 20/2. 2 hanar och 2 tikar - alla black and tan Inavelsgraden är 2,6%.

Catharina Ahlmrot
Vislanda Gamla Gård
342 52 Vislanda

Telefonnummer: 0702 385854
catharina@kungshaga.com | Hemsida

Kennel Mirox


E: NO57557/17 NORDJV-18 Mei Alucinor Richard Webber
Ögonlyst u.a, CEA bärare, DNA-testad fri från PLL, patella 0/0

U: SE52675/2011 S UCH, Dk UCH, N UCH, NORD UCH, S JV-12. S V-13 NORD V-14 Köpenhamnsvinnare-13 Mirox Baronesse la Belle
Ögonlyst u.a, DNA-testad fri från CEA, PLL bärare, patella 0/0

Valpar väntas 24/3. Inavelsgraden är 0%.

Catharina Almroth
Vislanda Gamla Prästgård
342 52 Vislanda
Telefonnummer: 070-238 58 54
catharina@kungshaga.com | Hemsida

Våra regler, gäller fr om 2009-06-01

Annonsen tas automatiskt bort efter 2 månader om inte valpförmedlaren meddelas att den ska vara kvar. För den som inte är registrerad som uppfödare hos SLHK finns det en möjlighet att ha en annons mot en avgift av 100:- Avgiften sättes in på SLHK:s BG-konto 524-7077 innan annonsen publiceras.

Från och med mars 2012 ska intyg på DNA-test för PLL och CEA skickas in till valpförmedlare i SLHK på de hundar som omnämns i annonsen, om sådant finns, då denna information inte finns på SKK:s hunddata. För närvarande är det bara den enskilde hundägaren som kan intyga att det är giltigt.

 1. Föräldradjurens ögonintyg får inte vara äldre än 1 år vid parningstillfället. Det ska vara UA för CEA, PLL och MEDFÖDD KATARAKT.
 2. Patellaintyg ska finnas på båda föräldradjuren. Hunden skall vid patellaundersökningen ha uppnått minst ett års ålder. Resultatet kommer att redovisas i annonsen.
  • För hundar födda från 2008 gäller endast SKKs blankett som registreras automatisk på SKK och publiceras på hunddata/avelsdata.
  • För äldre hundar gäller befintliga intyg.
 3. Tik BÖR vara fyllda 2 år vid parningstillfället och SKA vara fyllda 18 månader.
 4. Hanen SKA vara fyllda 1 år vid parningstillfället.
 5. Inavelskoefficienten bör inte överstiga 2.5 % i inavelsgrad. Inavelsgrad över 6.25 % markeras med fet stil och understrykning.

Uppfödaren intygar i och med anmälan till valpförmedlingen att uppfödaren följer de lagar, regler och riktlinjer som gäller hunduppfödning och hundhållning.

Följande rekommenderar vi men detta är INTE ett krav för valphänvisning:

 • DNA test för PLL rekommenderas starkt att det är gjort (om hunden inte är hereditärt fri).
 • DNA test för CEA bör vara gjort (om hunden inte är hereditärt fri).
 • Hanen bör vara 2 år innan parning.
 • Både tik och hane bör ha gjort BPH eller MH.
 • Båda bör vara utställda med lägst very good (VG).