Råd vid avel av lancashire heeler

Alla medlemmar i SLHK ska följa klubbens stadgar, regler och anvisningar. Då SLHK är en rasklubb under SKK även SKKs regler. Läs SKKs grundregler och regler och råd för din valpkull samt blanketter.

SKK har mycket matnyttigt på sin sida – där kan du klicka dig till Avelsdata, Hunddata och regler, riktlinjer mm. Läs på och surfa runt!

Specifikt att tänka på vid avel av Lancashire Heeler

Här på klubbens hemsida kan du läsa klubbens stadgar, Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) och rasstandard mm.

Regler finns för att få valphänvisning av klubben, och dessa regler finns på grund av att de anses mycket viktiga för rasens fortlevnad och avelsdjurens välbefinnande. Eftersom rasen har en liten avelsbas är det viktigt att vid val av avelsdjur i första hand ta hänsyn till god hälsa och låg inavelsgrad, att hundarna inte har mycket rädslor och aggressioner samt att de har en exteriör som gör att den fungerar väl i sitt vardagsliv. Dessutom är det viktigt att hundens beteende och typ är rastypisk.

Hälsa

Ögon
För valphänvisning krävs att föräldradjurens ögonintyg inte är äldre än 1 år vid parningstillfället och ska vara UA för PLL, CEA (CRD och Colobom), PRA och Ärftlig katarakt. OBS att det kan dyka upp andra ögonsjukdomar som innebär avelsförbud enligt SKK, har du anmärkning på intyget kontrollera noga vad som gäller. OBS att det krävs undersökning av en veterinär som är ögonspecialist.

Valparna ska ögonlysas före leverans, i första hand med tanke på CEA/CRD (ChorioRetinal Dysplasi) då detta ses bäst på unga valpar och senare kan maskeras.

Hälsoprogram hos SKK:
Krav för att få registrera valparna hos SKK är att båda föräldrarna är ögonlysta inom 1 år före parning och är UA för PLL.

Patella
För valphänvisning krävs även att patellaintyg ska finnas på båda föräldradjuren. Hunden ska vid patellaundersökningen ha uppnått minst ett års ålder. OBS att det krävs att veterinären har rätt att utfärda intyg. Var också uppmärksam på att om hunden har kliniska symptom på grund av ex. patellaluxation får de inte användas i avel enligt SKKs grundregler. Hundar med patella medial grad 1 utan kliniska symptom kan användas i avel, hänsyn ska här tas till individens totala avelsvärde och nära släktingars resultat.

Patellaresultaten registreras hos SKK.

Övriga sjukdomar och funktionsnedsättningar
Hänsyn ska tas till hur allvarligt det är, om det är ärftligt och i så fall hur det tros att det nedärvs. En allvarlig, ärftlig sjukdom som hunden lider av betyder att den ej ska användas i avel. Hur man gör med släktingar till en affekterad hund beror på bland annat på ärftlighet. Kontakta gärna din uppfödare, SLHKs avelskommitté eller SKK för råd. Att utesluta alla individer för säkerhets skull innebär att avelsbasen minskar och andra problem kommer att dyka upp i stället.

Ålder på avelsdjuren

 • Tikar SKA vara 18 månader eller äldre vid parningstillfället.
 • Hanar SKA ha fyllt 1 år vid parningstillfället

OBS att hunden enligt SKKs regler ska vara fysiskt och psykiskt mogen att para. Detta kan variera för olika individer men ovanstående åldrar är riktmärken för rasen. En äldre hund vet vi också mer om angående hälsa och mentalitet och det kan därför vara en fördel att vänta tills föräldradjuren är minst 2 år.

Inavelskoefficienten bör för rasens överlevnad hållas så låg som möjligt, som helhet ska inavelsgraden för rasen hållas under 2,5 % för att rasen ska ha en framtid. Ingen enstaka parning bör överstiga 6,25 % (= kusinparning), men vid parningar över 2,5 % krävs att andra parningar måste göras med än lägre inavelsprocent.

Inavelsgraden inom en ras ökar kontinuerligt eftersom individerna i rasen är mer eller mindre släkt med varandra. Därför är det inte korrekt att tala om att sänka inavelsgraden. Genom att planera avelsarbetet och undvika nära släktskapsparningar kan man dock minimera inavelsökningen inom rasen. En sjunkande kurva över tidsperioden skall därför tolkas som en avtagande ökning av inavelsgraden och inte som en minskande inavelsgrad.

Inavelskoefficienten kan du räkna ut på SKK’s avelsdata genom att göra provparningar. Titta gärna framåt också, kommer det att finnas lämpliga individer att para valparna med? Om det är tex. en populär avelshane som du tänker använda till din tik, kanske övervägande andel av hundarna är släkt med varandra när valpen är redo att användas i avel, vilket orsakar problem med att undvika inavel i kommande generationer.

DNA-tester

För Lancashire Heeler finns två olika DNA-tester. Inget av dessa är godkänd av SKK. De är dock till hjälp på det sätt att man kan undvika att använda hundar i avel som kan komma att utveckla PLL eller CRD, samt undvika att para två bärare, då dessa kan ge affekterade hundar. Däremot kan det finnas andra gener som kan ge sjukdomarna och själva testerna är inte helt säkra. Man bör därmed se dem som ett hjälpmedel i aveln. Var också uppmärksam på att även om SKK inte godkänner testerna måste man följa resultaten och inte använda individer i avel som kan ge drabbade avkommor. Avkomma efter två fritestade individer räknas som hereditärt fria, det kan dock i vissa fall finnas en fördel att testa även dessa.

Mentalitet och funktion

Att göra mentalbeskrivning (MH) eller ännu hellre Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) på sina avelsdjur rekommenderas. Här får man en fingervisning om det finns rädslor eller aggressioner hos avelsdjuret vilket inte bör avlas på då det är påvisat relativt hög arvbarhet på dessa.

Om möjlighet finns är det också bra att genomföra en vallanlagstest (ex typ Västgötaspetsklubbens) för att se om intresse finns för boskapsfösning hos avelsdjuret.
I övrigt bör avelshunden ha ett rastypiskt temperament. Vad innebär då detta?
Heelern är en alert och energisk hund, modig, glad och tillgiven sin ägare och jagar kaniner och råttor och driver boskap. Icke önskvärt är därmed slöhet och ouppmärksamhet, rädslor, hög grad av självständighet samt ointresse av smådjur och boskap.

Exteriör

Avelshunden behöver naturligtvis inte vara en utställningschampion för att vara en god avelsindivid. Avelshunden bör dock vara rastypisk och ha minst Good, men gärna Very Good, på en officiell utställning. Vid en utställning får man reda på hundens förtjänster och fel och det är bra att ställa ut avelshunden några gånger för att få den bedömd. SLHKs inofficiella utställningar är lite mer avslappnade och där kan du få råd och se många heeler att jämföra med. SLHKs officiella utställning samlar ofta mellan 70 och 100 hundar.

Lancashire Heeler ska inte ha några överdrifter i sin exteriör. Läs rasstandarden, diskutera gärna med någon som har lång erfarenhet av rasen.

Detta kan orsaka problem eller obehag för hunden:

Huvud
Ögonen ska vara mandelformade, se upp för alltför runda och/eller utstående ögon då de lättare skadas.
Käkarna ska vara kraftiga, nospartiet avsmalna jämnt mot nosspetsen och hunden ska ha saxbett. En smal eller kort käke, kan resultera i att tänder inte får plats. Större under- eller överbett kan påverka hunden negativt tex när den äter.
Kropp
Rygglinjen ska vara stram och plan – en svag svankig rygg kan ge hunden ryggproblem.
Revbenen ska vara väl välvda och nå långt bak, ländpartiet ska vara kort – detta skyddar de inre organen.
Extremiteter
Mellanhänderna ska tillåta tassarna att vridas lätt utåt men inte så mycket att det orsakar vekhet eller hindrar fria rörelser. Heelerns rörelser ska vara snabba, livliga, naturliga och fria. Tassarna ska vara små och fasta. Raka eller överdrivna vinklar, stor skillnad på vinklar fram och bak, mycket veka mellanhänder, mycket utåtvridna tassar, lösa tassar kan alla påverka hundens rörelser och i längden orsaka förslitningsskador. En hund som är mycket hjulbent eller fransysk/hastrång påverkar också hunden negativt.

Till slut

När du har gjort alla tester och kontroller av din blivande avelsindivid, och kommit fram till att denna är en god representant av rasen och förhoppningsvis kommer att ge friska och rastypiska avkommor, är det dags att hitta en hane som passar din tik eller lägga ut din hane för erbjudande om parning av en lämplig tik. Du bör undvika att använda en individ som har samma fel som din hund – det finns inga felfria individer. Diskutera med din uppfödare och/eller annan person med god erfarenhet av avel med rasen och läs på om avel, parning och valpning. Glöm inte alla avtal som ska finnas!
Allt detta kan du läsa om på SKKs hemsida. Du kan även beställa böckerna ”Hundavel i teori och praktik” och ”Uppfödarboken” från SKK. Det rekommenderas att du går SKKs Uppfödarutbildning!

Kom ihåg-lista:

 • Försäkringar – avelsförsäkring för avelshunden, valpkullförsäkring, dolda fel försäkring
 • Foder – valpfoder av god kvalitet till tik och valpar enligt ovan
 • Hälsoundersökningar –
  1. Tiken ska vara vaccinerad och avmaskad och i god hälsa före parning.
  2. Valparna ska avmaskas – se instruktioner på ditt avmaskningsmedel, oftast vid 3, 5 och 7 veckors ålder.
  3. Valparna ska ha veterinärintyg som inte är äldre än 7 dagar VID LEVERANS, när denna än sker.
  4. Valparna ska vara vaccinerade, ögonlysta, veterinärbesiktigade och ID märkta vid leverans.

Valparna ska ha fyllt 8 veckor innan de flyttar.

Att skicka med till valpköparen:
Köpeavtal, stamtavla (registreringsbevis), råd om utfodring, skötsel, vaccinationer, avmaskning. Information om ögon och patella – önskvärt om alla ögonlyses och patellakollas vid efter ett års ålder. Bra att ögonlysa även sällskapshundar ett par gånger till under deras livstid, tex vid 5 och 10 års ålder.

Utfodring av tiken under dräktighet och digivning
Tom 5 veckor kan du ge det vanliga fodret – valparna är bara embryon och det krävs inget extra.

De sista veckorna börja fostren växa – byt till exempelvis valpfoder av mycket hög kvalitet, tiken behöver nu ökat kaloriintag med 10 % per vecka från vecka 6. Fett och protein av hög kvalitet är det viktigaste!

Överutfodra INTE – valparna får näring i första hand, så man behöver inte vara orolig för att de inte ska få näring. I slutet av dräktigheteten ska tikens vikt vara < 130 % av vikten vid parning. Det är bättre med en mager än en fet tik – för hennes skull. Övervikt kan orsaka värksvaghet, den behöver inte vara synlig utan fett kan lägga sig i livmodern som då inte kan arbeta ordentligt.

Om du ger helfoder till hundarna – ge inte tillskott. Tex höga halter av kalcium kan leda till värksvaghet och att valparnas skelett inte utvecklas som det ska.