Patellaluxation

Patellaluxation betyder i korthet att hundens knäleder kan föras ur position, antingen manuellt vid kontroll eller spontant av hundens rörelser.

Patellaluxation förekommer i fyra grader:

  • Grad 0: Normal
  • Grad 1: Patella kan luxeras manuellt men återgår spontant till normalt läge
  • Grad 2: Patella kan lätt luxeras antingen manuellt eller spontant och kan förbli luxerad
  • Grad 3: Patella är permanent luxerad

Luxering kan ske på två sätt:

  • Medial luxering: Knäskålen glider ur position inåt
  • Lateral luxering: Knäskålen glider ur position utåt

En hund med patella grad 1 har sällan kliniska symptom då knäna normalt sett ligger i läge, medan
grad 2 och 3 i högre utsträckning kräver operation som dock har god prognos. Lindrig patellaluxation kan också till viss del behandlas med rehabilitering och fysträning som stärker muskulaturen runt knäleden.

Patellalluxation är med stor sannolikhet ärftlig, men arvsgången har inte kunnat fastställas. Det
faktum att förekomsten varierar kraftigt mellan olika raser och mellan olika familjer är dock
indikationer på att sjukdomen är ärftlig. Enkelt autosomal recessiv arvsgång har föreslagits, men en vanligen accepterad uppfattning är att arvsgången är polygen (dvs flera olika gener samverkar).

Totalt 216 hundar födda 2003-2011 är undersökta, 20 st eller 9 % av dessa har någon diagnos.

Källa: RAS 2012 för Lancashire heeler.