Medlemshelgen i Rättvik inställd

Tyvärr så måste klubben ställa in medlemshelgen i Rättvik pga alldeles för få anmälda. Vi hoppas återkomma med någon annan aktivitet senare under året.

Vad gäller nosework som skulle bli samtidigt, så får vi återkomma om hur där blir – ingenting är helt klart än gällande det.

Hälsoenkät inför RAS

RAS (rasspecifika avelsstrategier) ska uppdateras och inför den så vill vi att så många heelerägare som möjligt vill svara på denna hälsoenkät 🙂
Hälsoenkäten är ett googleformulär, där man fyller i för varje hund man har.

Klicka på Hälsoenkät