Info om PLL

Primär linsluxation (PLL) är en välkänd, smärtsam ärftlig ögonsjukdom som resulterar i blindhet och som drabbar många raser, särskilt terrier och raser av terriertyp.
Hos drabbade hundar bryts eller upplöses trådarna som stöder linsen, vilket gör att linsen faller in i fel position i ögat. Om linsen faller in i den främre ögonkammaren uppstår glaukom och hunden kan snabbt drabbas av synförlust.

Forskare vid AHT har identifierat en mutation som hör ihop med utvecklingen av PLL i flera hundraser. DNA-testet de nu erbjuder undersöker DNA från varje hund som testas för närvaro eller frånvaro av just denna mutation. Det är alltså en ”mutation-test” och inte en ”koppling-baserat test”

Resultaten kommer att skickas till hundägaren som visar vilken av följande tre kategorier hunden tillhör:

CLEAR: dessa hundar har två normala kopior av DNA. AHTs forskning har visat att hundar med CLEAR inte kommer att utveckla PLL pga. av mutationen de testar för, även om de inte kan utesluta möjligheten att hundarna kan utveckla PLL på grund av andra orsaker, såsom trauma eller effekterna av andra, oidentifierade mutationer.

BÄRARE: dessa hundar har en kopia av mutationen och en normal kopia av DNA. AHTs forskning har visat att bärare har en mycket låg risk för att utveckla PLL. De flesta bärare utvecklar inte PLL under sitt liv men en liten andel gör. AHT uppskattar för närvarande att mellan 2% – 20% av bärarna utvecklar sjukdomen, även om de tror att den verkliga andelen är närmare 2% än 20%. De vet för närvarande inte varför vissa bärare utvecklar sjukdomen, medan de flesta inte gör det, och de rekommenderar att alla bärare ögonlyses av en ögonveterinär en gång per år, under hela sin liv.
GENETISKT DRABBAD: Dessa hundar har två kopior av mutationen och kommer med största sannolikhet att utveckla PLL under sin livstid. Det rekommenderas att alla genetiskt drabbade hundar ögonlyses av en ögonveterinär var 6e månad, från 18 månaders ålder, så de kliniska tecknen på PLL upptäcks så tidigt som möjligt.

Avelsråd

AHTs forskning har också visat att frekvensen av PLL-mutationen är extremt hög i PLL-drabbade raser som de har studerat på djupet. Detta innebär att om man endast tillåter CLEAR hundar i rasen kan det ha en förödande inverkan på rasens mångfald och väsentligt öka sannolikheten för nya ärftliga sjukdomar. Därför rekommenderar de starkt att uppfödare överväger att använda alla sina hundar för avel, oavsett PLL genotyp. I Sverige får vi dock inte använda Genetiskt drabbade hundar. Bärare kan paras, men får bara paras med DNA-testade CLEAR hundar. Alla valpar från kull som har en förälder som är bärare ska DNA testas så att bärarna kan identifieras och följas kliniskt hela sitt liv. Denna praxis bör följas i minst en eller två generationer, så att PLL mutationen kan elimineras långsamt från populationen utan att den genetiska mångfalden allvarligt minskar.

Hur ska jag tänka när jag ska para min tik/ låta min hane para annans tik då?

Precis som vi är vana att tänka annars, inga bärare med varandra, normal kan paras med bärare. Tänk på att om en hund testas med resultatet affekterad så är det ett brott mot SKK:s grundregler att använda den hunden i avel.

Begär klubben DNA-test för att uppfödare ska få valphänvisning?

Nej men det står som en stark rekommendation, det kan dock bli fallet i fram tiden. Vi slår också ett slag för att alla uppfödare informerar som vanligt via sina hemsidor om DNA-testade djur.
Glöm aldrig bort att genom att testa våra djur så gör vi något stort för rasen, för våra hundar och för oss själva.

Statistik från inlämnade DNA-resultat (Uppdaterat mars 2012):

372 svenska hundar testade, 307 är clear alternativt har fritestade föräldrar, 62 bärare och 3 affekterade. Samtliga affekterade är kullsyskon och båda deras föräldrar är sedemera testade bärare.

Av de som är bärare och har testade föräldrar är minst ena föräldern bärare. Av de som har två fristestade föräldrar har vi inte hittat några bärare.

Enligt Avelsdata finns 13 affekterade hundar från 1990 till mars 2012. Efter 8 olika hanar och 10 olika tikar. Den yngsta av dessa är född 2004 och är en importhund. Senaste fallet som är registrerat är 2009.