SLHK:s regler vid avel och uppfödning för att få vara med på klubbens uppfödarsida samt för att få valphänvisning.

1. Båda föräldradjuren ska vara ögonlysta ua för PLL (Primär linsluxation)
Registreringsförbud råder för avkomma efter föräldradjur som ej har officiellt ögonundersökningsresultat.
Ögonintyget (utfört av en ögonspecialist) får ej vara äldre än 1 år. I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning. Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur med linsluxation (avelsförbud för hundar med linsluxation). Gäller fr o m 2007-01-01.
Länk till SKK om PLL

2. Båda föräldradjuren ska även vara ögonlysta ua för CEA, (CRD, Colobom och näthinneavlossning) PRA och Ärftlig katarakt

Observera att det kan dyka upp andra ögonsjukdomar som innebär avelsförbud enligt SKK. Har du anmärkning på intyget kontrollera noga vad som gäller.
Observera att det krävs undersökning av en veterinär som är ögonspecialist.
Länk till SKK om CEA, PRA, Ärftlig katarakt och till övriga ögonsjukdomar

3. DNA-testa avelsdjuren för PLL och CEA eller kontrollera om de är hereditärt fria
Det är viktigt att veta vilken DNA-status avelsdjuret har.
Avkomma efter två fritestade individer räknas som hereditärt fri. Fritestat avelsdjur kan paras med bärare. DNA-status normal för både PLL och CEA krävs för minst ett av avelsdjuren i en kombination!
Djur med resultat affekterade ska inte användas i avel.
Vårt mål är att varje enskilt avelsdjur ska vara DNA-testat för PLL och CEA alternativt ha status hereditärt fri (båda föräldrarna fritestade).
I fliken ”Länkar” under ”Om Heelern” hittar du länkar till ett flertalet laboratorium som utför DNA-tester gällande ögonsjukdomar hos Lancashire Heeler

4.
Tillse att avelsdjuret har veterinärintyg med känd patellastatus
Patellaintyg med känd patellastatus ska finnas på båda föräldradjuren innan parning. Hunden ska vid patellaundersökningen ha uppnått minst ett års ålder. Observera att det krävs att veterinären har rätt att utfärda intyg så att patellaresultaten ska kunna registreras hos SKK.
Länk till SKK om patellaluxation

5. Ålder på avelsdjuren
Tik SKA vara fyllda 18 månader vid parningstillfället.
Hane SKA vara fyllda ett år vid parningstillfället.

6. Att tänka på gällande inavelsgrad
SKK:s riktmärke är att aldrig para hundar som är närmare släkt än motsvarande kusiner. En sådan parning ger en inavelsgrad hos avkomman på 6,25 procent.

Åtgärder som listas nedan, ska vara utförda före leverans av valpar:

7. Valparna ska registreras, chipmärkas, besiktigas, vaccineras samt ögonlysas
Innan leverans (som sker tidigast vid 8 veckors ålder) ska ovanstående göras. Viktigt med ögonlysningen är att man bokar i god tid hos en auktoriserad ögonlysare.

Alla medlemmar i SLHK ska följa klubbens stadgar, regler och anvisningar. Eftersom SLHK är en rasklubb under SKK så är vi skyldiga att även följa SKKs regler. Läs SKKs grundregler och Regler och råd för din valpkull samt Blanketter.

SKK har mycket nyttig information på sin sida. Där kan du klicka dig till AvelsdataHunddata och regler, riktlinjer mm. Läs på och surfa runt!