Resultat från tidigare utställningar

Vännäs juni 2024

Stora Specialen, Eskilstuna augusti 2022
Lilla Specialen, Eskilstuna mars 2022
Morokulien stora specialen augusti 2019
Eskilstuna lilla specialen  mars 2019
Eskilstuna lilla specialen mars, 2018 – Eskilstuna stora specialen augusti 2018
Eskilstuna lilla specialen mars,2017Eskilstuna stora specialen augusti, 2017
Inoff Eskilstuna 2016Stora specialen Tånga Hed 2016
Inoff Eskilstuna 2015Jubileumsspecialen Örebro 2015
Inoff Eskilstuna 2014 – Stora specialen Eskilstuna 2014
Inoff Eskilstuna 2013Stora specialen Eskilstuna 2013Inoff Reftele 2013
Inoff Eskilstuna 2012Stora specialen Uppsala 2012Inoff Hässleholm 2012
Inoff Järbo 2011Stora specialen Uppsala 2011Inoff Väröbacka 2011
Inoff Järbo 2010Stora specialen Uppsala 2010Inoff Väröbacka 2010
Stora specialen Uppsala 2009Inoff Väröbacka 2009
Inoff Järbo 2008Stora specialen Uppsala 2008
Stora specialen Uppsala 2007
Inoff Järbo 2006Stora specialen Uppsala 2006
Stora specialen Ånnaboda 2005