Lokalombud

SLHKs lokalombud ligger för närvarande vilande. Om ni önskar aktiviteter i ert område, kontakta styrelsen!