Sida 2 av 13

DNA-tester

Medlemmar har 20% hos Eurovetgen om man skickar in sina DNA-tester dit. Kontakta kassören för att få medlemskort, som måste visas (man kontaktar EVG via mail om berättar att man är medlem samt skickar med bild på medlemskort, så lägger dom in detta).

Även uppfödare har 20% hos dom och då kontaktar man dom via mail och talar om att man är uppfödare så läggs detta till ens konto så får man rabatten automatisk när man ska betala.

Årsmötet uppskjutet till 2021

Styrelsen för SLHK har haft styrelsemöte ikväll och vi har beslutat att i enlighet med SKK:s generella dispens, skjuta på årets årsmöte till 2021 och då avhandla två verksamhetsår. Ni kommer därför att få en kallelse i vanlig ordning till årsmöte för 2021 med tillhörande text om att vi där avhandlar verksamhetsår 2019 och 2020. Revisorerna är tillfrågade och har för år 2019 avgett en ren revisionsberättelse.

Styrelsen för SLHK

« Äldre inlägg Nyare inlägg »