Rasmonter Stockholms-mässan

Då är det dags att anmäla sig för att stå i vår monter i Stockholm på Stockholm hundmässa 2019, 14-15 december. I år har SKK bestämt att alla montrar ska ha bemanning på plats senast en halvtimme innan bedömningen börjar och de flesta ringar börjar 09.00. Vi behöver dig som känner att du kan prata om rasen och som har en egen klappvänlig och social Heeler att ta med dig till montern. Om du deltager på utställningen eller på någon tävling på mässan så har du möjlighet att gå in med din nummerlapp eller inträdesbiljett. Under utställningsdagen hoppas vi att ni som ställer ut vill bemanna montern antingen före eller efter det att ni har varit i ringen. Ni står tillsammans med någon annan person, dvs två och två, och båda måste ha med sig en hund så att besökarna får se så mycket som möjligt av vår ras. Välkomna att gå in och anmäla er så snabbt som möjligt via denna länk: Anmälan till rasmonter

Bidrag till medlemmar som gör BPH

SLHK har fått en donation på 10 000 kronor av en klubbmedlem som är intresserad av framtiden för vår ras. Syftet med donationen är att främja utförandet av BPH på Lancashire Heeler.

Fr o m den 1 oktober och framåt kan de som utfört BPH på sin hund skicka in en kopia på protokollet till kassören i SLHK och erhåller då ett bidrag på 200 kr per utfört BPH. Bifoga namn- och kontaktuppgifter samt uppgifter om vilket konto pengarna ska utbetalas till.

Bidraget utbetalas så länge de donerade pengarna räcker.

Ansökan ska vara klubben tillhanda inom en månad efter utfört BPH