Valpförmedling

Nedan finns de planerade och födda kullar som skickats in av uppfödare. Vill du ha en annons här? Läs våra regler och skicka underlag för annonsen till Malin Lindholm. För personlig kontakt med valpförmedlare, kontakta Loulou Eklund, 070-307 04 67.

Mei Alucinor kennel


E: SE40996/2019 Mirox Nannando le Beau
Ögonlyst u.a, Clear för PLL bärare av CEA, Patella 0/0

U: NHSB2941379 N DK UCH Sukleyas Cruella De Vil
Ögonlyst u.a, Clear för PLL och CEA, Patella 0/0

Valpar födda 25/5. 3 hanar (2 black and tan, 1 liver and tan), 3 tikar (2 black and tan, 1 liver and tan) Inavelsgraden är 0%.

Line ML Foseidengen
Norge
Telefonnummer:
kennel@meialucinor.com | Hemsida

Mei Alucinor kennel


E: ER44323/14 N DK SE UCH NJV-15 SEV-15 SEJV-15 NORDJV-15 NORDV-15 NV-17 Marmalade's Nugatti
Ögonlyst u.a, clear för PLL och CEA, Patella 0/0

U: SE27698/2019 NJV-20 Mirox Mystique Marronne la Belle
Ögonlyst u.a, bärare av PLL och CEA, patella 0/0

Valpar födda 13/5. 1 hane, 3 tikar - alla liver and tan Inavelsgraden är 0%.

Line ML Foseidengen
Norge
Telefonnummer:
kennel@meialucinor.com | Hemsida

Limebrook’s kennel


E: SE41096/2019 Heelhunter's Lightning Flash, "Scooby"
Patella 0/0, Öga UA, DNA-testad bärare av PLL , DNA-testad normal för CEA
Exteriörbedömd med resultat excellent med CK.

U: SE42908/2015 Limebrook's Summer Night Delight, "Selma"
Patella 0/0, Öga UA, DNA-testad normal för både PLL och CEA

Valpar födda 13/6. 1 hane, 4 tikar - alla black and tan Inavelsgraden är 4,4%.

Susanne Nilsson
Stöcksjö Kustväg 10
90580 UMEÅ
Telefonnummer: 070-3270102
susanne@limebrooks.com | Hemsida

Våra regler, gäller fr om 2021-01-01

Annonsen tas automatiskt bort efter 2 månader om inte valpförmedlaren meddelas att den ska vara kvar. För den som inte är registrerad som uppfödare hos SLHK finns det en möjlighet att ha en annons mot en avgift av 100:- Avgiften sättes in på SLHK:s BG-konto 524-7077 innan annonsen publiceras.

Uppfödaren intygar i och med anmälan till valpförmedlingen att uppfödaren följer de lagar, regler och riktlinjer som gäller hunduppfödning och hundhållning.

Följande rekommenderar vi men detta är INTE ett krav för valphänvisning:

  • Både tik och hane bör ha gjort BPH eller MH.
  • Båda bör vara utställda med lägst very good (VG).