SKKs grundregel 1:2 lyder:

”Det krävs av varje medlem i SKK- organisationen att handla och uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer och inte uttala sig nedsättande i tal eller skrift om en funktionär med uppdrag inom SKK.”

Ur SKKs uttolkning av grundregel 1:2 hämtar vi följande tänkvärda ord:

”Tanken har varit att få medlemmarna att tänka sig för innan de uttrycker sig nedsättande såväl i tal som i skrift.”

”Många medlemmar gör inlägg på Facebook och andra sociala medier. Tyvärr är det inte alltid som medlemmen censurerar sig själv för att inte såra eller misskreditera andra.”

”Det är tillåtet och fullt rimligt att kritisera SKK, klubbar och dess styrelser. Dock kan krav ställas på sättet som synpunkter framförs och hur de formuleras. Det är aldrig tillåtet att använda nedsättande omdömen/tillmälen eller ett grovt språk som är ägnat att misskreditera styrelsemedlem eller funktionär.”