Patellaluxation och palpatorisk undersökning av knäleder

Patellaluxation innebär att knäskålen (patella) kan förflyttas (luxera) från sin normala position.