SLHK har fått en donation på 10 000 kronor av en klubbmedlem som är intresserad av framtiden för vår ras. Syftet med donationen är att främja utförandet av BPH på Lancashire Heeler.

Fr o m den 1 oktober 2019 och framåt kan de som utfört BPH på sin hund skicka in en kopia på protokollet till kassören i SLHK och erhåller då ett bidrag på 200 kr per utfört BPH. Bifoga namn- och kontaktuppgifter samt uppgifter om vilket konto pengarna ska utbetalas till.

Bidraget utbetalas så länge de donerade pengarna räcker.

Ansökan ska vara klubben tillhanda inom en månad efter utfört BPH