Avelskommittén ansvarar för:

  • Avelsriktlinjer såsom RAS
  • Att informera om rasen och dess användningsområden
  • Att lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med SKK:s upprättade riktlinjer
  • Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för rasen inom- och utom landet
  • Avelrådgivning för heeleruppfödare och hanhundsägare

Vi välkomnar alla uppfödare och hanhundsägare att vända sig till oss vid alla sorts frågor och funderingar.

Avelskommittén består av Christine Hellmér (sammankallande), Susanne Nilsson, Charlotta Benzen samt Loulou Eklund (adjungerad).

Kontakta avelskommittén.