Omplaceringar

Nedan finns de omplaceringar som skickats in till föreningen. Vill du sätta in en annons ? Läs våra regler och skicka underlag för annonsen till Malin Lindholm. För personlig kontakt med valpförmedlare, kontakta Loulou Eklund, .0152-201 91