Kategori: Allmänna nyheter (Sida 5 av 9)

Nytt på gång i klubben som inte nödvändigtvis är från styrelsen – t ex uppdateringar, resultat etc – läggs i denna kategori.

Nytt lösenord

Nu är lösenordet för att kunna läsa Heeler-Nytt, protokoll mm ändrat. Nytt lösenord kommer skickas ut via mail till alla som lämnat mailadress till kassören.

Övriga medlemmar som inte har sin mailadress till klubben får höra av sig till sekreteraren via mail för nytt lösen.

Årets vackraste/arbetande 2020 inställt

Pga den pandemi som varit sedan början av 2020 så har det inte funnits många tillfällen för vare sig utställning eller tävlingar för våra medlemmar. Därför har vi i styrelsen beslutat att vi inte kommer ha denna lista för år 2020 – det blir alldeles för orättvist då det bara är några få som kunnat tävla i någonting alls 🙂

Hoppas ni har förståelse för detta och vi se fram mot att kanske andra halvan av 2021 kan ge lite bättre utsikter.

Gott Nytt År och viktiga uppdateringar gällande avel

Vi i SLHK:s styrelse hoppas att ni alla har haft en skön tid med julfirande och förhoppningsvis även lite ledighet. Det har varit ett konstigt år 2020. Vi tänker nu framåt och ser 2021, ett bättre år framför oss.
Avelskommittén har förtydligat Reglerna om avel och uppfödning” så att de är synkroniserade över hela linjen. Samma regler gäller över hela linjen dvs för avel, uppfödning, valpförmedling, omplacering och hanhund i avel.
Vi kommer att lägga till länkar till SKK:s beskrivning om olika åkommor så att varje uppfödare och hanhundsägare kan gå in och läsa. I de allra flesta fall har alla jobbat hårt och följt alla regler och hälsotestat mm. Men efterhand som fler nya har tillkommit har vi fått önskemål om att förtydliga texten. Det har vi gjort och vi ber alla våra uppfödare och hanhundsägare att noga läsa igenom reglerna som återfinns på vår hemsida under fliken avel och hälsa. Där finns även uppdaterat i fliken om ”Råd vid avel & uppfödning”. Vi har en grannlaga uppgift med att förvalta vår ras.
I förtydligandet av reglerna har vi tydligt skrivit in att de måste vara ua för ett antal ögonsjukdomar, precis som förut. Sedan finns det andra diagnoser som kan påverka men där vi valt att skriva att varje uppfödare, hanhundsägare och medlem måste ta sitt ansvar och läsa vad SKK skriver samt därefter fatta sitt beslut, göra sitt val. Detsamma gäller patellastatus. Den ska vara känd innan parning. Utifrån resultatet fattar uppfödare, hanhundsägare och medlemmar sedan sitt beslut. Läs vidare på SKKs sida om patella för ytterligare information.
Detsamma gäller inavelsgrad där vi har varit tydliga med att inavelsgraden bör hållas så låg som möjligt men uppfödare och hanhundsägare fattar sina beslut. Skk har en gräns för 6,25 där man får en påminnelse redan vid provparning att inavelsgraden överskrider 6,25. I grundreglerna har de sedan tydligt skrivit in att man inte får para far med dotter, mor med son eller helsyskon med varandra. Vi uppmanar alla att noga läsa igenom grundreglerna! Ålder för avelsdjur, såväl tik som hane har vi skrivit in tydligt, helt i enlighet med SKKs regler.
Vi har också skrivit in om DNA-testning. Vårt mål är ju att alla våra djur ska ha känd DNA-status för CEA och PLL. En DNA testad fri hund eller en som är hereditärt fri (föräldrarna testade fria) kan paras med fri eller bärare. Vid parning måste alltid minst en av föräldrarna vara testad fri. Detta gäller både PLL och CEA. Om din hund är helt otestad måste alltså den ena parten vara helt fri. Detta gäller nu men vi har som plan att detta är en övergångsperiod och vår tanke är att vi kommer att kräva att alla Lancashire Heeler i avel ska ha egen känd DNA-status innan de paras första gången så om du inte redan har testat, testa nu!
Sist men inte minst, läs noga igenom sista punkten där det står att läsa om vad som måste göras med valpkullen innan leverans. Det mesta kanske känns som självklart för alla men återigen, vi vill vara tydliga och observera att valparna enligt SLHKs regler ska vara ögonlysta innan leverans.
I och med att man är medlem, att en uppfödare står med på vår uppfödarsida, att valphänvisning används eller att en hanhund står med på hanhundssidan så förbinder man sig att följa våra regler för avel- och uppfödning. Vi hoppas att alla nu tycker att det är tydligt nog, allt för att säkra framtiden för vår underbara ras.

 

Inför Heeler-Nytt i december

Halloj alla medlemmar.

Det blev inget Heeler-Nytt i oktober och detta pga bristande material. Vi har nästan ingenting just nu att ha med, vilket är jättetråkigt.
Inför decembernumret, som då blir en nr 5-6 tänkte vi göra en kombo av julnummer med fina vinter- och julbilder och samtidigt en hanhundsspecial.

Så alla ni med hanhundar. Det spelar ingen roll om din hund är utställd eller tävlad i någon gren – eller om den är högt meriterad. Alla bidrag är välkomna. Vi vill ha bild på din hanhund, kennelnamn (och vardagsnamn) samt gärna föräldrarnas namn och så en liten beskrivning av din grabb hur han är att leva med 🙂

Så passa på nu att göra reklam för din hanhund. Senast 15:e december vill vi ha ditt biddrag på webmaster@lancashireheeler.se

Vi vill givetvis som vanligt även ha små berättelser. Vardagen med din hund eller om ni varit med om något speciellt. Allt är av intresse för läsarna. Och givetvis vinter- och julbilder till kommande nummer 🙂

/Redaktionen

« Äldre inlägg Nyare inlägg »