Kategori: Allmänna nyheter (Sida 4 av 9)

Nytt på gång i klubben som inte nödvändigtvis är från styrelsen – t ex uppdateringar, resultat etc – läggs i denna kategori.

BPH

Glöm inte bort att ni kan söka biddrag att få efter genomfört BPH.
Summan är 200 kr.
Kontakta kassören efter genomfört BPH och maila in foto på BPH-protokollet.

LÄNK till arrangörer av BPH i Sverige

Gällande Heeler-Nytt

Heeler-Nytt är till stor del beroende av att få in material från medlemmarna för att det ska kunna bli ett fylligt nummer. Många digitala kanaler och sociala medier konkurrerar om uppmärksamheten från våra medlemmar och Heeler-Nytt har kanske fått lite mindre betydelse.

Det har visat sig bli allt svårare att fylla tidningen och styrelsen beslutade på sista styrelsemötet att framöver ge ut ett nyhetsbrev, Heeler-Nytt Nyhetsbrev, i vilket information kommer att läggas ut men även annat material om sådant inkommit. Medlemmarna är fortsatt mycket välkomna att skicka ut material, vilket kommer att publiceras i nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet kommer att publiceras fyra ggr per år. I slutet av mars, juni, september och december.

I julnumret kommer de uppfödare som står med på uppfödarlistan ges möjlighet att ha med en lite omfångsrikare annons med exempelvis bilder och information om planer för kommande år.

/Styrelsen

Medlem ?

Hej alla! Vi i SLHKs styrelse vill slå ett extra slag för att det är trevligt att vara medlem i vår klubb SLHK så betala idag via swish så att ni sedan kan deltaga på föreläsning om mentalitet, MH, BPH mm i mars samt vårt årsmöte mer info kommer strax!

För gamla medlemmar, kontrollera gärna att ni har betalt in medlemsavgift och/ eller uppfödarannonser.

« Äldre inlägg Nyare inlägg »