Kategori: Allmänna nyheter (Sida 4 av 10)

Nytt på gång i klubben som inte nödvändigtvis är från styrelsen – t ex uppdateringar, resultat etc – läggs i denna kategori.

DNA-tester

Medlemmar har 20% hos Eurovetgen om man skickar in sina DNA-tester dit. Kontakta kassören för att få medlemskort, som måste visas (man kontaktar EVG via mail om berättar att man är medlem samt skickar med bild på medlemskort, så lägger dom in detta).

Även uppfödare har 20% hos dom och då kontaktar man dom via mail och talar om att man är uppfödare så läggs detta till ens konto så får man rabatten automatisk när man ska betala.

BPH

Glöm inte bort att ni kan söka biddrag att få efter genomfört BPH.
Summan är 200 kr.
Kontakta kassören efter genomfört BPH och maila in foto på BPH-protokollet.

LÄNK till arrangörer av BPH i Sverige

Gällande Heeler-Nytt

Heeler-Nytt är till stor del beroende av att få in material från medlemmarna för att det ska kunna bli ett fylligt nummer. Många digitala kanaler och sociala medier konkurrerar om uppmärksamheten från våra medlemmar och Heeler-Nytt har kanske fått lite mindre betydelse.

Det har visat sig bli allt svårare att fylla tidningen och styrelsen beslutade på sista styrelsemötet att framöver ge ut ett nyhetsbrev, Heeler-Nytt Nyhetsbrev, i vilket information kommer att läggas ut men även annat material om sådant inkommit. Medlemmarna är fortsatt mycket välkomna att skicka ut material, vilket kommer att publiceras i nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet kommer att publiceras fyra ggr per år. I slutet av mars, juni, september och december.

I julnumret kommer de uppfödare som står med på uppfödarlistan ges möjlighet att ha med en lite omfångsrikare annons med exempelvis bilder och information om planer för kommande år.

/Styrelsen

« Äldre inlägg Nyare inlägg »