ÅRSMÖTE I SVENSKA LANCASHIRE HEELER KLUBBEN SÖNDAGEN DEN 24 MARS 2024 KL. 10.00

Årsmötet hålls digitalt i mötesverktyget Zoom.

Ärenden eller motion som medlem önskar ta upp skall skriftligt och undertecknade inlämnas till styrelsen senast 25 februari, adress samma som nedan.

Anmälan om deltagande är ett måste då varje deltagare får en länk för att via den kunna ansluta till mötet. Anmälan görs till sekreterare via mail (se länk på hemsidan under Styrelse) eller per post (C. Bentzen. Normlösa Brynshult, 59693 Skänninge). Därefter skickar sekreterare ut instruktioner om hur man ska delta i mötet digitalt via Zoom. Önskas hjälp eller instruktioner via telefon går det också bra, tel. 0703957274.

Sista anmälningsdag 17 mars 2024