Medlemmar har 20% hos Eurovetgen om man skickar in sina DNA-tester dit. Kontakta kassören för att få medlemskort, som måste visas (man kontaktar EVG via mail om berättar att man är medlem samt skickar med bild på medlemskort, så lägger dom in detta).

Även uppfödare har 20% hos dom och då kontaktar man dom via mail och talar om att man är uppfödare så läggs detta till ens konto så får man rabatten automatisk när man ska betala.