Heeler-Nytt är till stor del beroende av att få in material från medlemmarna för att det ska kunna bli ett fylligt nummer. Många digitala kanaler och sociala medier konkurrerar om uppmärksamheten från våra medlemmar och Heeler-Nytt har kanske fått lite mindre betydelse.

Det har visat sig bli allt svårare att fylla tidningen och styrelsen beslutade på sista styrelsemötet att framöver ge ut ett nyhetsbrev, Heeler-Nytt Nyhetsbrev, i vilket information kommer att läggas ut men även annat material om sådant inkommit. Medlemmarna är fortsatt mycket välkomna att skicka ut material, vilket kommer att publiceras i nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet kommer att publiceras fyra ggr per år. I slutet av mars, juni, september och december.

I julnumret kommer de uppfödare som står med på uppfödarlistan ges möjlighet att ha med en lite omfångsrikare annons med exempelvis bilder och information om planer för kommande år.

/Styrelsen