Vi i SLHK:s styrelse hoppas att ni alla har haft en skön tid med julfirande och förhoppningsvis även lite ledighet. Det har varit ett konstigt år 2020. Vi tänker nu framåt och ser 2021, ett bättre år framför oss.
Avelskommittén har förtydligat Reglerna om avel och uppfödning” så att de är synkroniserade över hela linjen. Samma regler gäller över hela linjen dvs för avel, uppfödning, valpförmedling, omplacering och hanhund i avel.
Vi kommer att lägga till länkar till SKK:s beskrivning om olika åkommor så att varje uppfödare och hanhundsägare kan gå in och läsa. I de allra flesta fall har alla jobbat hårt och följt alla regler och hälsotestat mm. Men efterhand som fler nya har tillkommit har vi fått önskemål om att förtydliga texten. Det har vi gjort och vi ber alla våra uppfödare och hanhundsägare att noga läsa igenom reglerna som återfinns på vår hemsida under fliken avel och hälsa. Där finns även uppdaterat i fliken om ”Råd vid avel & uppfödning”. Vi har en grannlaga uppgift med att förvalta vår ras.
I förtydligandet av reglerna har vi tydligt skrivit in att de måste vara ua för ett antal ögonsjukdomar, precis som förut. Sedan finns det andra diagnoser som kan påverka men där vi valt att skriva att varje uppfödare, hanhundsägare och medlem måste ta sitt ansvar och läsa vad SKK skriver samt därefter fatta sitt beslut, göra sitt val. Detsamma gäller patellastatus. Den ska vara känd innan parning. Utifrån resultatet fattar uppfödare, hanhundsägare och medlemmar sedan sitt beslut. Läs vidare på SKKs sida om patella för ytterligare information.
Detsamma gäller inavelsgrad där vi har varit tydliga med att inavelsgraden bör hållas så låg som möjligt men uppfödare och hanhundsägare fattar sina beslut. Skk har en gräns för 6,25 där man får en påminnelse redan vid provparning att inavelsgraden överskrider 6,25. I grundreglerna har de sedan tydligt skrivit in att man inte får para far med dotter, mor med son eller helsyskon med varandra. Vi uppmanar alla att noga läsa igenom grundreglerna! Ålder för avelsdjur, såväl tik som hane har vi skrivit in tydligt, helt i enlighet med SKKs regler.
Vi har också skrivit in om DNA-testning. Vårt mål är ju att alla våra djur ska ha känd DNA-status för CEA och PLL. En DNA testad fri hund eller en som är hereditärt fri (föräldrarna testade fria) kan paras med fri eller bärare. Vid parning måste alltid minst en av föräldrarna vara testad fri. Detta gäller både PLL och CEA. Om din hund är helt otestad måste alltså den ena parten vara helt fri. Detta gäller nu men vi har som plan att detta är en övergångsperiod och vår tanke är att vi kommer att kräva att alla Lancashire Heeler i avel ska ha egen känd DNA-status innan de paras första gången så om du inte redan har testat, testa nu!
Sist men inte minst, läs noga igenom sista punkten där det står att läsa om vad som måste göras med valpkullen innan leverans. Det mesta kanske känns som självklart för alla men återigen, vi vill vara tydliga och observera att valparna enligt SLHKs regler ska vara ögonlysta innan leverans.
I och med att man är medlem, att en uppfödare står med på vår uppfödarsida, att valphänvisning används eller att en hanhund står med på hanhundssidan så förbinder man sig att följa våra regler för avel- och uppfödning. Vi hoppas att alla nu tycker att det är tydligt nog, allt för att säkra framtiden för vår underbara ras.