Vallningskommittén

Vallningskommittén arbetar för att få fler heelrar vallanlagstestade enligt Västgötaspetsklubbens vallanlagsprov.

Vallningskommittén består av Sofia Adrian (sammankallande) och Åsa Johansson.

Kontakta vallningskommittén eller ring 0738409207.