Från och med 2022-01-01 – 2022-12-31 kommer vi att utvidga Årets Vackraste Heeler tävling till att även omfatta årets vackraste hane, årets vackraste tik samt årets vackraste veteran! Allt ni medlemmar behöver göra är att anmäla in era resultat på klubbens hemsida, precis som vanligt. Ur den listan plockar vi sedan den bästa hanen, den bästa tiken samt den bästa veteranen. Givetvis kröner vi som vanligt även Årets vackraste totalt! Vår digitala lista som vi använder för resultatrapportering på hemsidan är konstruerad för officiella svenska utställningar (SKK-utställningar samt SLHK) kopplade till svenska hunddata. Glöm inte att rapportera in era resultat i listan. Det är spännande för oss alla! Årets vackraste Heeler 2021 är redan avgjord. Den tävlingen avslutades den 31 december.

Vi tar även med start från och med i år in foton på valpar som blivit BIR eller BIM på utställning. Tag ett foto, skriv vad din valp heter och lägg till datum och plats. Skicka in detta direkt till vår redaktör Malin Lindholm, mailadress webmaster@lancashireheeler.se så presenterar vi detta löpande i vårt nyhetsblad

Vi har även för år 2020-2021 gjort en special där titlar för utlandsutställda svenskägda Lancashire Heeler kan presenteras i vinstföljd. Klubben förärar deltagande med ett diplom. Här är det alltså endast vinnartitlar och championtitlar som presenteras. Ni som önskar deltaga skickar in namn på hunden, regnr, titlar tillsammans med kopia av dokument där titel bekräftas om det inte är inskrivet på hunddata. Skicka in detta till vår sekreterare Charlotta Bentzen, mailadress ylvinen@gmail.com. Denna special är ett test för 2020-2021 och resultaten som kommer in presenteras på årsmötet 2022. Skicka in detta senast 28 februari 2022!

För att göra det extra spännande för alla utställningsfantaster så bjuder vi även in till en spännande tävling om vilken Heeler som har fått flest utställningstitlar någonsin! Här är det också endast vinnartitlar och championtitlar som presenteras i vinstföljd. Ni som önskar deltaga skickar in namn på hunden, regnr,titlar tillsammans med kopia av dokument där titel bekräftas om det inte är inskrivet på hunddata. Maila till vår sekreterare på ylvinen@gmail.com. Denna tävling kommer vi köra kontinuerligt och det första resultatet som kommer in, presenteras på årsmötet 2022. Skicka in detta senast 28 februari 2022!

Vi arbetar även med att förnya tävlingen Årets Arbetande Heeler, vi återkommer till detta längre fram. Förra årets resultat, dvs resultat för år 2021 är avslutat per den 31 december.

Välkomna att deltaga!
SLHK