Årsmötet hålls i år digitalt via ZOOM.

Anmälan till årsmötet krävs -anmäl senast 21 mars via mail till sekreteraren.

All information om årsmötets punkter och anmälan finns att läsa i denna länk