Årsmöte 2019

Kallelse till årsmöte för SLHK,
Svenska Lancashire Heeler Klubben
Lördagen den 2 mars, 2019
Vilsta Sporthotell, Eskilstuna
Klockan 16:00
Motioner
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad lämnas till styrelsen senast den 1 januari. Motioner kan sändas in via såväl vanlig post som e-post. Om motionen sänds in via e-post måste dock originalet även skickas via vanlig post eller överlämnas personligen så att den är undertecknad. Motionen anses i sådant fall inkommen den dag e-postmeddelandet kom fram.

Motioner till årsmötet skickas till vår sekreterare:

Svenska Lancashire Heeler Klubben
c/o Johanna Frid
Klintvägen 29
90737 UMEÅ

Kommentarer inaktiverade.